Folkeuniversitetet logo

Bli med å utvikle fremtidens Norge!

Ifølge SSB vil det de neste ti årene komme til å bli økt etterspørsel etter arbeidstakere med fagbrev og fagskoleutdanning rettet mot industri, bygg og anlegg, håndverk og helsefag.

Bygg og industri
Regnskap og økonomi

Nye muligheter i arbeidslivet trenger ikke å innebære en lang utdanning med studiepoeng og universitetsgrad. Vi tilbyr fagskoleutdanning, fagskoleemner, yrkesrettede utdanninger og kurs innen økonomi og regnskap.

Norge trenger flere fagarbeidere innen helse

– Dette er et av Norges viktigste yrker, så vi håper flere nå vil velge denne karriereveien, sier Randi Utti, hos Folkeuniversitetet, og legger til, det fine er at det finnes så mange muligheter for deg som ønsker en karriere innen helse som voksen.