Velkommen til
Folkeuniversitetets frokostwebinar

Velkommen til
Folkeuniversitetets frokostwebinar

Torsdag 25. august, klokken 08.30 – 09.30
Frokostwebinaret er gratis

Tema: IT-sikkerhet

Antall cyberangrep mot norske organisasjoner stiger stadig

Det er i gjennomsnitt 458 cyberangrep mot norske organisasjoner hver uke, og dette antallet stiger stadig. Blant disse organisasjonene er småbedrifter minst forberedt – og mest utsatt for cyberangrep, ifølge en undersøkelse utført av Telenor.

Digital kompetanse

Vi har innledet et samarbeid med Simula Learning, som er blant Norges fremste leverandører av etter-og videreutdanning innen digital kompetanse til alle yrkesgrupper. Instruktører er doktorgradsstudenter eller forskere innen IT med bred undervisningserfaring på mange ulike ferdighetsnivå. Alle er tilknyttet Simula Learning, som er en del av Simula Research Laboratory (SRL). SRL er en forskningsinstitusjon hvis formål er å løse viktige og grunnleggende problemer innen IKT, trene og utdanne forskere og utvikle nye kommersielle virksomheter.

Hvert år gjennomfører Folkeuniversitetet om lag 500 kurs i bedrifter over hele landet.
I etterkant av pandemien erfarer vi at digital kompetanse er svært etterspurt – og da særlig IT-sikkerhet.
 

På frokostseminaret får du presentert de nye kursene vi tilbyr i vår kursportefølje, og forskere fra Simula Learning vil fortelle konkret om hvordan vi sammen kan skreddersy kurs innenfor IT-sikkerhet til våre bedriftskunder. 

Påmeldingsskjema

Fyll inn dette skjemaet for å få tilsendt en Zoom-lenke til webinaret.